een uitnodiging om mee te doen

In de media

Als gastgevers zoeken we niet de publiciteit op. Maar we gaan het ook niet uit de weg. We waren aangenaam verrast dat we de gelegenheid kregen iets over ons initiatief te vertellen in een bijlage van alle edities van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder courant.

Hier staat het.DVHN-20151217-DO02002001